อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ครั้งที่ 4

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0201201304
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
86 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์
สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวอมรรัตน์ ใช่ชูชัย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และนางสาวอิสริยา พงษ์ศิริพัฒน นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า ที่ได้รับรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 โดย สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อในการแข่งขันคือ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกับป่าไม้ แหล่งน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองได้รับการฝึกฝนจาก ดร. อัษมา มหาพสุธานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า อ. อรวรรณ อรรถบริบูรณ์ อ.หลี่เส้าหลิน อ. ตะวัน กังวานสุรไกร และอ.เนี่ยจิน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources