งานฉลองตรุษจีน ประจำปี 2537 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0702199404
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
6 ภาพ
Other title(s)
Chinese New Year Celebration 1994
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์.
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานฉลองตรุษจีน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2537 ณ ห้องนิทรรศการ วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2537 โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources