นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ของจูเนียร์ไกด์จากบีอีซี-เทโร

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2708201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
42 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บีอีซี-เทโร ได้มอบประกาศนียบัตรเป็นเกียรติประวัติแก่ นางสาววงศ์ปิยะ วงศ์สุนพรัตน์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ของจูเนียร์ไกด์จากบีอีซี-เทโรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ของจูเนียร์ไกด์จากบีอีซี-เทโร ในระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนในการส่งต่อความรู้และความเข้าใจแก่เพื่อนๆ นักเรียน นักศึกษาในวัยเดียวกัน ในนิทรรศการ " 100 ปี ไททานิค นิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์โลก" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources