ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 1/2556

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3008201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
51 ภาพ
Other title(s)
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Last Orientation and Business Ethics Seminar 1/2013, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของคณะ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Millennium Hilton กรุงเทพฯ โดยมี ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources