บรรยายพิเศษเรื่อง Collaborative Supply Chain-Consumer Products, Supply Management and E-Procurement

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2009200802
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
25 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Collaborative Supply Chain-Consumer Products, Supply Management and E-Procurement เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 ณ ห้อง D31 อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources