พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 5

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2711200439
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
101 ภาพ
Other title(s)
Executive Program in Supply Chain Management (Intake 5)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการโซ่อุปทานสำหรับผู้บริหาร รุ่น 5 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมดังกล่าวร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources