ปฐมนิเทศผู้เข้าแข่งขันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0504200902
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
73 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดปฐมนิเทศผู้เข้าแข่งขันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552 :Thailand E-Commerce Challence 2009 (TEC 2009) ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และทุนการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2552 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources