สัมมนา Prajna Vihara Research Colloquium: Cartographies

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2506200713
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
47 ภาพ
Other title(s)
Research Colloquium: Cartographies of Culture, Religion and Thought, Graduate School of Philosophy and Religion, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนา Prajna Vihara Research Colloquium: Cartographies ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2550 ณ ห้อง A101 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources