บรรยายพิเศษเรื่อง Secondary Assessment & Examination Training Program แก่บุคลากรจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ โดย ดร. สงบ ลักษณะ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2409201214
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
50 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Secondary Assessment & Examination Training Program แก่บุคลากรจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศบังคลาเทศ โดย ดร. สงบ ลักษณะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources