สัมมนาเรื่อง 21 Century Challenges of Educational Administrators

Published date
2555-02-18
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1802201214
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
100 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเรื่อง 21 Century Challenges of Educational Administrators เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources