บรรยายพิเศษเรื่อง Course Management System (CMS) Tool in Classrooms และ How to Write Publication Effectively

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1009200514
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
23 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษ Course Management System (CMS) Tool in Classrooms และ How to Write Publication Effectively เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2548 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จินตวีร์ มั่นสกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา เป็นวิทยากร โดยมี ดร. เมธี ปิลันธนานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ อาจารย์ และนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources