ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2/2550

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0311200714
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2550 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้อง C63 อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร.กิติมา ปรีดีดิลก รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources