บรรยายพิเศษเรื่อง Media Literacy

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1809201312
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Media Literacy เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอิศรา สุนทรวัฒน์ พิธีกรในรายการ ฟุดฟิดฟอไฟ รายการสอนภาษาอังกฤษทางช่อง 9 อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources