บรรยายพิเศษในงาน AEC : Breakthrough Opportunities and Challenges 2015 เรื่อง เทคนิคการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3008201202-2
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
25 ภาพ
Other title(s)
AEC : Breakthrough Opportunities and Challenges 2015
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษในงาน AEC : Breakthrough Opportunities and Challenges 2015 เรื่อง เทคนิคการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง MSE 0101 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายนี้ได้รับเกียรติจาก คุณแอนเครส รักตะสิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท Think Solutions จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแบรนด์ เป็นวิทยากรบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources