ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยพายัพ ศึกษาดูงานศูนย์กีฬา และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1203200429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
18 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยพายัพ ศึกษาดูงานศูนย์กีฬา และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 โดยมี ภราดาเลอชัย ลวสุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์บัญชา สกุลดี ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ชูเกียรติ เกียรติธีรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources