คณะนักศึกษา Higher Education Commission Pakistan ประเทศปากีสถาน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-8499
au.identifier.other 1603201123
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:30:57Z
dc.date.available 2015-07-03T05:30:57Z
dc.description คณะนักศึกษา Higher Education Commission Pakistan ประเทศปากีสถาน ศึกษาดูงาน eLearning และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 โดยมี ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent 29 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/10875
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other นักศึกษา Higher Education Commission, Pakistan เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงาน e-Learning มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title คณะนักศึกษา Higher Education Commission Pakistan ประเทศปากีสถาน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files