ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

Published date
2548-11-29
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
1 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอบทุนเฉลิมฉลอง 72 พรรษา นวมินทรมหาราช เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ แก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล จำนวน 8 ทุน ณ วังไกลกังวล
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections