บรรยายพิเศษเรื่อง Buddhism, Psychology and Counseling

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1810200713
Edition
Copyrighted date
Language
File type
text/html
Extent
18 ภาพ
Other title(s)
Buddhism, Psychology and Counseling, Graduate School of Philosophy and Religion, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Buddhism, Psychology and Counseling เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี คณาจารย์และนักศึกษาคณะปรัชญาและศาสนาร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources