สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

au.identifier.bibno 0021-7598
au.identifier.other 2302201020
au.link.externalLink [View Pictures](https://assumptionuniversity-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/library_au_edu/EqOG-OPreuVNhGl0Yjv2sU8Be21b7dFbhN6AIG7AJUjaAA?e=9QKOrw)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:33:16Z
dc.date.available 2015-07-03T05:33:16Z
dc.description ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา ผศ. ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา
dc.format.extent 136 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11482
dc.subject.other งานสัมมนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
dc.subject.other ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ -- กิจกรรม
dc.title สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 8
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-11482-1.JPG
Size:
193.62 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-11482-2.JPG
Size:
175.53 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-11482-3.JPG
Size:
180.54 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-11482-4.JPG
Size:
118.25 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-11482-5.JPG
Size:
178.72 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture