งาน Last Orientation 2013 New Year Party 2014 and Alumni Reunion Graduate School of Education and Psychology

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1101201414
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
224 ภาพ
Other title(s)
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Last Orientation 2013 New Year Party 2014 and Alumni Reunion Graduate School of Education and Psychology เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 ณ ห้อง Sall d'Expo อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ดร. สงบ ลักษณะ คณบดีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources