งาน Last Orientation 2013 New Year Party 2014 and Alumni Reunion Graduate School of Education and Psychology

au.identifier.bibno 0022-2143
au.identifier.other 1101201414
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:23:59Z
dc.date.available 2015-07-03T05:23:59Z
dc.description ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Last Orientation 2013 New Year Party 2014 and Alumni Reunion Graduate School of Education and Psychology เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 ณ ห้อง Sall d'Expo อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ดร. สงบ ลักษณะ คณบดีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ร่วมพิธี
dc.format.extent 224 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8970
dc.subject.other ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other สงบ ลักษณะ -- กิจกรรม
dc.subject.other อำนวย ยุ่นประยงค์, 2487- -- กิจกรรม
dc.title งาน Last Orientation 2013 New Year Party 2014 and Alumni Reunion Graduate School of Education and Psychology en_US
dc.title.alternative ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-222143-1.JPG
Size:
137.99 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-222143-2.JPG
Size:
119.59 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-222143-3.JPG
Size:
140.78 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture