ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2545-07-26
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสชัญ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2545 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 โดยมี ผศ.ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล คณบดีคณะปรัชญาและศาสนา เป็นประธานในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources