มาตรการทางกฎหมายการให้ความช่วยเหลือกรณีบุตรนอกสมรสในการพิสูจน์ความเป็นบุตรของบิดา

au.identifier.bibno 0021-2497
au.identifier.callno ว.พ. 346.593015 ส816ม 2555
dc.contributor.advisor วารี นาสกุล
dc.contributor.author สุนันทา สิงหธวัช
dc.date.accessioned 2015-06-26T05:10:00Z
dc.date.available 2015-06-26T05:10:00Z
dc.date.issued 2555
dc.description วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2555.
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
dc.format.extent 115 น. ; 30 ซม.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/1002
dc.language.iso tha
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ครอบครัว
dc.subject.other บุตรนอกกฎหมาย
dc.title มาตรการทางกฎหมายการให้ความช่วยเหลือกรณีบุตรนอกสมรสในการพิสูจน์ความเป็นบุตรของบิดา en_US
dc.title.alternative Legal measure in supporting illegitimate child to prov fatherhood
dc.type Text
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1
mods.genre Thesis
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department School of Law
thesis.degree.discipline Law
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Masters
thesis.degree.name Master of Law
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Fulltext-212497.PDF
Size:
21.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Abstract-212497.pdf
Size:
180.56 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract
Collections