มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัล Trusted Brand 2012

Published date
2012
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัล Trusted Brands 2012 ประจำปี 2555 ในหมวดมหาวิทยาลัยเอกชน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยพิจารณาจากความเชื่อมั่นหรือความน่าเชื่อถือ คุณภาพ คุณค่า ความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสังคม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในความต้องการของผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสังคมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆ สู่ตลาดเสมอ ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลนี้จัดโดย บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย ) จำกัด โดยมี ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีเข้ารับรางวัลจาก Ms. Sue Carney บรรณาธิการอำนวยการเอเชียแปซิกฟิก นิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections