พิธีเปิด 7-eleven ณ AU Mall มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2403201400
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
70 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีเปิด 7-eleven ณ AU Mall วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณปราโมทย์ มนูพิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources