โครงการอบรมหลักสูตร Train the Trainer

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2607200928
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
50 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.สำนักงานบัณฑิตศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Train the Trainer เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2552 ณ City Campus ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด พลาซ่า
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources