สัมมนานักศึกษาในวิชา SCM 6602 Supply Chain Collaboration หลักสูตร Master of Science in Supply Chain Management คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0902201302
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
20 ภาพ
Other title(s)
Supply Chain and Supply Chain Collaboration : Panel disscussion 2013, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร Master of Science in Supply Chain Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาให้กับนักศึกษาในวิชา SCM 6602 Supply Chain Collaboration โดยมีคุณวิทิต ธีระสานต์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน โลจิสติกส์ จากบริษัท Materialworld จำกัด และโครงการ Logistics Clinic สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณธัชนันท์ มาโนชนฤมล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการขาย สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคุณกิตติพจน์ ศิริปุณย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารการจัดซื้อ บจก. ยัม เรสเทอรอง อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง Mini Theatre SC0101 อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยี วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources