อบรม Internet แก่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพ คนตาบอด

Published date
2542-07-24
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
12 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันเอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เน็ต
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สถาบันเอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรม Internet แก่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2542 ณ ห้อง E.77 อาคารถกลพระเกียรติ สก.
โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources