คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รับโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 1 จากชมรมศิษย์เก่าไทย-จีน

Published date
2543-09-22
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
9 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ดร. วินธัย โกกระกูล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้ารับโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 1 จากชมรมศิษย์เก่า ไทย-จีน ในโอกาสชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2543 ณ สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources