พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและ Yunnan University

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0705201412
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
2 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ดร.กิตติ โพธิกิตติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ และ Prof. Frank Fan , Dean for International Program, School of Business Management, Yunnan University ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย Yunnan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ผู้บริหารทั้งสองสถาบันร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources