ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Sri Lankan ประเทศศรีลังกา และคณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0411200523
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Sri Lankan ประเทศศรีลังกา และคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 โดยมี ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources