สัมมนานานาชาติเรื่อง 50th Anniversary of Pacem in Terris

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2810201343
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
457 ภาพ
Other title(s)
Pacem in Terris : 50th Anniversary, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ John Paul II Center for Catholic Social Thought
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ John Paul II Center for Catholic Social Thought มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนานานาชาติเรื่อง 50th Anniversary of Pacem in Terris ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี H. E. Archbishop Paul Tschang In-Nam, the Apostolic Nuncio of the Vatican to Thailand ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Pacem in Terris and Dignity of Women in Thailand โดยคุณปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ และภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ ร่วมการสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources