บรรยายพิเศษเรื่อง AEC : Logistics Opportunities & Challenges 2015

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1508201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
19 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง AEC : Logistics Opportunities & Challenges 2015 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องบรรยาย MSE 0101 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธนิต โสรัตน์ , Vice-Chairman of the Ferderation of Thai Industries (FTI) and Head of FTI's Logistics Industry Clup
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources