มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัล Prime Minister's Export Award 2008

Published date
2008
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
Other title(s)
รางวัลการส่งออกสินค้าไทยดีเด่นและธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2551
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เข้ารับรางวัล Prime Minister's Export Award 2008 ประเภท Best Service Provider จาก ฯพณฯ สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections