เอ็มจีซี-เอเชียร่วมมือเอแบคเดินหน้าโครงการ Mini MBA in Automotive Dealer Management

Published date
2015
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
BMW Car (Aug 12, 2015), 121
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับเอ็มจีซี-เอเชีย จัดโครงการหลักสูตร Mini MBA in Automotive Dealer Management เพื่อรองรับผู้ที่สนใจและทำงานด้านค้าปลีกกับบริษัทรถยนต์หรือผู้ประกอบการทางด้านยานยนต์ อีกทั้งเป็นการตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ี่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources