แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ABAC Friends & Family Bowling 2004

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0702200438
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
239 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ABAC Friends & Family Bowling 2004 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2547 ณ คอสโมโบว์ล ฟิวเจอร์มาร์ท ถนนพระราม 3 โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาคม ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources