ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1905201429
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
42 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
แผนกทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม เป็นประธาน โดยมีนักศึกษาทุนร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources