สัมมนาวิชาการเรื่อง Wellness for All: the Destiny or Destination of Health Thailand

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2201200709
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
183 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง Wellness for All: the Destiny or Destination of Health Thailand ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2550 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจากบุคคลผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากร
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources