ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 1/2557

au.identifier.bibno 0022-3159
au.identifier.other 1705201402
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:24:05Z
dc.date.available 2015-07-03T05:24:05Z
dc.description สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 1/2557 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ รศ. 200 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ปิยวรรณ พุทธิบาลเจริญศรี หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ และนักศึกษาใหม่ร่วมพิธี
dc.format.extent 41 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9017
dc.subject.other ปฐมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ปิยวรรณ พุทธิบาลเจริญศรี -- กิจกรรม
dc.subject.other อุรีย์ เจี่ยสกุล -- กิจกรรม
dc.title ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 1/2557 en_US
dc.title.alternative พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 1/2557
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 30
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223159-1.JPG
Size:
214.23 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223159-2.JPG
Size:
185.43 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223159-3.JPG
Size:
193.37 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223159-4.JPG
Size:
180.88 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223159-5.JPG
Size:
151.22 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture