บรรยายพิเศษเรื่อง The spirit of community : knowledge and wisdom in traditional

Published date
2546-08-13
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
2 ภาพ
Other title(s)
The spirit of community : knowledge and wisdom in traditional
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะปรัชญาและศาสนา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง The spirit of community : knowledge and wisdom in traditional โดย ศจ.ดร.เสรี พงศ์พิศ ประธานมูลนิธิหมู่บ้าน (The Villages Foundation) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ณ ห้อง A102 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources