บรรยายพิเศษเรื่อง Luxury Brand Management โดยคุณนวลพรรณ ล่ำซำ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3008201202-1
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
31 ภาพ
Other title(s)
Luxury Brand Management, School of Management, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Luxury Brand Management เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม เป็นประธาน การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจากคุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources