อธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Polytechnic of Namibia ประเทศนามิเบีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2502201023-2
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
23 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Polytechnic of Namibia ประเทศนามิเบีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมี Mr. Glen Vivien Chatelier ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources