สัมมนาทางวิชาการสำหรับตัวแทนพยาบาลจากโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2702201309
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
99 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาทางวิชาการสำหรับตัวแทนพยาบาลจากโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2556 ณ ห้อง A 51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาล เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources