ลุคเก๋ของสาวนักดนตรี เปรียว-สรีวันท์ วาทะวัฒนะ

Published date
2013
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Lisa Thailand Magazine (Jul 31, 2013), 78-79
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
บทสัมภาษณ์ สรีวันท์ วาทะวัฒนะ อาจารย์พิเศษสอนไวโอลิน คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเป็นนักดนตรีในวง Thailand Philharmonic Orchestra ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังเป็นนักดนตรีประจำวงฟุตบาท ทริโอ ค่ายรถไฟดนตรี เล่นเพลงเพื่อชีวติร่วมกับครอบครัว
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources