แข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee 2011 ครั้งที่ 14

au.identifier.bibno 0021-9626
au.identifier.other 0402201217
au.link.externalLink [View Pictures] (https://assumptionuniversity-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/library_au_edu/EtBir8Vrmv9OuHaaTlLhnq4B5rvPaYa5_Qi-izqOgJpEGw?e=XcZ4a9)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:33:08Z
dc.date.available 2015-07-03T05:33:08Z
dc.description สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee 2011 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม
dc.format.extent 83 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11472
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสำนักทะเบียนและประมวลผล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other NJ Spelling Bee -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title แข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee 2011 ครั้งที่ 14 en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 82
Thumbnail Image
Name:
Activity-219626-1.jpg
Size:
209.61 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-219626-2.JPG
Size:
177.99 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-219626-3.JPG
Size:
150.13 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-219626-4.JPG
Size:
148.34 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-219626-5.JPG
Size:
178.52 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture