คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมจัดแสดงผลงานของคณะในงานสถาปนิก 45

Published date
2545-04-24
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมจัดแสดงผลงานของคณะในงานสถาปนิก 45 จัดโดย The Association of Siamese Architecs Under Royal Patronage (ASA) ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2545 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources