พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Mini-MBA in Healthcare for Senior Executive BDMS

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2610200802
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5126 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Mini-MBA in Healthcare for Senior Executive BDMS เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2551 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณาจารย์และผู้สำเร็จหลักสูตรดังกล่าวร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources