ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2807200521
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
17 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักหอสมุด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ณ ห้องวิเศษศรีสมุทร อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.สุพัตรา สินชัยสุข ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources