งาน Research Forum

au.identifier.bibno 0022-3073
au.identifier.other 2303201402
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:23:51Z
dc.date.available 2015-07-03T05:23:51Z
dc.description คณะบริหารธุรกิจ โครงการปริญญาเอก หลักสูตร Ph.D. in Business Administration มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Research Forum เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้อง D21 อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ดร. แพ็ตติเซีย อรรถจริยา ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นประธาน
dc.format.extent 35 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8916
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Research Forum -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other แพ็ตติเซีย อรรถจริยา -- กิจกรรม
dc.title งาน Research Forum en_US
dc.title.alternative Research Forum
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 22
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223073-1.JPG
Size:
207.86 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223073-2.JPG
Size:
149.13 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223073-3.JPG
Size:
163.96 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223073-4.JPG
Size:
175.48 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-223073-5.JPG
Size:
158.42 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture