งานเลี้ยงอาหารค่ำในโอกาสครบรอบวันเกิดภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0607201138
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
226 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำในโอกาสครบรอบวันเกิดภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมราดาพลาซ่า ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources